خوبی زیاد حساسیت زاست

زیاد خوب نباش ...

زیاد دم دست هم نباش....

زیاد که خوب باشی دل آدمها را میزنی...

آدمها این روزها عجیب به خوبی،به شیرینی آلرژی پیدا کرده اند....

زیاد که باشی زیادی میشوی ...

 

/ 108 نظر / 95 بازدید
نمایش نظرات قبلی
TOORANCH

سلام! مریم جون ... خوبی عزیزم متن بسیار زیبایی بود ممنون .وب خوشگلتو لینک کردم موفق باشی عزیزم[گل][ماچ]

سینا

بیا عشقم تو بامن باش بذار از غم رها باشم بخواب آروم تو آغوشم که من آسوده خاطر شم نشستم گوشه ای آروم دلم به غم گرفتاره نگو حالت رو میفهمم که دل به غم سزاواره غروب عشق چه دلگیره شدیم پا بنده یک رویا منو تو مال هم بودیم شکستیم رسم این دنیا شکستن رسم هرکس نیست با این دنیا مدارا کن اگر گفتم دوست دارم ببند چشم و تو حاشا کن

˙·▪●پـری پـریـا●▪·˙

برای ما همین کافیست،اگر روزی بدین خط وبدین دفتر نظر دوزی بخندی و به دل گویی:کجایی یار دیروزی...؟

سینا

همیشه در حالی که... یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده! یه عالمه اشک توی چشماته! یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده... باید بگی : خب دیگه... واسه همیشه خداحافظ ...!

سینا

اگـر بـا مـטּ هـمـراه مـیـشـوے . . . ڪفـش هـایـت را هـمـیـטּ جـا ، جـا بـگـذار مـטּ دیـگـر بـہ هـیـچ ڪفـشـے اطـمـیـنـاטּ نـدارم . . . وسـوسـہ ےِ رفـتـטּ دارنـد..

سینا

بـآورت ـטּـمے شـودْ خیلـے وقْــت است کـﮧ رفـتـﮧ اے امـآ... هـטּـوز هـم وقــتے شُـروع بـﮧ خطْ خطے مےکُـטּـم ـטּـآم تو رآ بے دلـیل هر گـوشـﮧ و کـنآر مےـטּـویسم ...

سینا

جسارت می خواهـב.. نزבیڪ شدטּ به افڪار בخترے.. که روز ها.. مردانـہ با زنـدگے می جنگـב.. اما شب ها.. بالشش از هق هق های בפֿـترانـہ פֿـیس است..

سینا

مـטּ بــﮧ جـآے ِ פֿــآلــيــش ، بـيــشــتــر از ... פֿـــפּבشـ عــآבتــ كــرבґ !! اِعــتــرافــ ِ تــَلــפֿـيـسـتــــ يــﮧ פּقـتــآيـے كـــﮧ ... בلــتــ گــرفـــتـــﮧ ، بـُغـضـ בآرے ، آرפּґ نـيـسـتـــے ! בلــتــ بــرآشـ تـنـگــ شــבه ... פــפּصـلــﮧ هـيـچـكـسـ פּ نـــבآرے !! بــــﮧ يــآב لـפـظــﮧ اے بـيـفـتــ كـــﮧ اפּטּ هـمـﮧ ے بـے قـرارے هـآے تــפּ رפּ בيــב امـــآ ... چــشــمــآشــפּ بـســتـــ פּ رفــتـــ

سینا

امـــروز נۅباړهــ قڵبҐشکستـــ از هماכּ جاے قبڵے ڪاشــ مےشـــנ ﺂڅړ اسمتـــ כּـــقطﮧ گذاشــــت. . . تا נیگـــړ شړۅعـــ כּــشوے ڪاشــ مےشـــנ فړیاנ بزכּــم.. پــایـاכּ ...

سینا

دلتنگی را باید برد و در گلدان بزرگی کاشت. دلتنگی را باید بزرگ کرد. دلی که بزرگ شد، تنگ نمی­شود.